Pris & Information inför ditt köp av solceller i Sundsvall

Solceller ger möjligheten att få förnybar energi, rakt in i huset eller fastigheten. Solenergi kan användas till att generera elektricitet, värme och varmvatten och det kan upplevas som tillfredsställande att producera egen energi. Ett starkt skäl till varför många väljer solceller är att det, särskilt på lång sikt, är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. I områden med höga elkostnader är solel ett rätt enkelt val. Solceller är också ett klimatsmart val som inte skapar några utsläpp. Till skillnad från fossila energikällor är solens energi ändlös och finns det dessutom bra förutsättningar i form av väderstreck och taklutning, är solenergi ofta ett klokt val.

 • Oändlig resurs
 • Inga utsläpp
 • Långsiktigt ekonomiskt fördelaktigt
 • Känsla av oberoende med egen energiproduktion
 • Möjlig skattereduktion från 2021 (se nedan)

Att tänka på innan du köper solceller i Sundsvall

Innan ett projekt av typen skaffa solceller inleds kan det vara en fördel att låta en specialist gå igenom tomt och hus för en preliminär bedömning. Det ideala är ett tak i söderläge med en lutning på mellan 30 och 45 grader. Det är också avgörande i vilket skick det underliggande taket är. Om ett tak är skadat och gammalt är det en bra idé att åtgärda detta. Inte sällan börjar en solcellsinstallation med en genomgång och reparation av det existerande taket. En erfaren solcellsmontör, gärna verksam i ett specifikt geografiskt område, kan avgöra om och hur solceller bör monteras.

 • Även om huset eller fastigheten inte vetter mot söder eller om vinkeln inte är den optimala, leder en installation av solceller i de allra flesta fall till en minskning av elkostnader
 • Förutom att ta kontakt med en solcellsinstallatör kan det vara en bra idé att även konsultera någon som kan besiktiga fastigheten
 • Om huset är i behov av reparation, och det gäller såväl tak som andra delar av huskroppen, är det vettigt att på förhand åtgärda eventuella brister
 • Det är viktigt att se helheten innan du ger dig in i ett projekt av detta slag så att resultatet blir det önskade

Bidrag till solceller

De flesta har hört talas om att stöden till solcellsinstallation står på vänt och regeringen har beslutat om ansökningsstopp den 7 juli 2020. På grund av Covid-19 har regeringen också skjutit fram slutförandedatumet för solcellsstöd till den 30 juni 2021 eftersom många installationer försenats. Men det faktum att solcellsstödet lagts på is betyder inte att det framgent är uteslutet med subventioner för förnybar energi. Tvärtom övervägs det nu från statligt håll att införa ett skatteavdrag på förnyelsebara lösningar från 2021. Detta är med största sannolikhet något som de som går med solcellsfunderingar kan komma att få ta del av.

 1. Finansdepartementet har remitterat en promemoria där de föreslår att det från och med 1 januari 2021 kan införas en skattereduktion vid installation av miljövänlig teknik
 2. Här inbegrips solceller och annan relaterad teknik såsom lagring av egenproducerad elenergi eller laddningsstationer för eldrivna fordon
 3. Skattereduktionen kan komma att fungera ungefär som RUT och ROT så att den som installerar solceller får en kostnadsreduktion redan vid köpet
 4. Fördelen är att man som privatperson inte behöver ha koll på hur mycket medel som är anslaget till ett visst år eller hur många som sökt det
 5. Föreslagen skattereduktion är 15 procent för solceller och max 50 000 kronor per person och år

Hitta rätt solceller med Solceller Sundsvall

Det finns idag ett antal olika märken och utföranden på solceller. Solceller, som en gång kunde vara känsliga för exempelvis tuffa väderförhållanden, görs idag i en mängd olika former vilket gör att det nästan garanterat finns en produkt som passar för varje förutsättning. Att jämföra och förstå skillnaderna i de olika produkterna kan ta tid och vara svårt om det inte finns tidigare erfarenhet av att jobba med solceller. Därför kan det vara bra att ta hjälp av en solcellsinstallatör för att få råd och guidning i valet. Det är inte enbart prislappen på själva solcellerna som behöver vägas in utan även frakt och installationskostnad. Välkommen att kontakta Solceller Sundsvall för kostnadsfri offert och rådgivning.